С какво сме различни?

Библията казва:

 

Фил. 2:13 защото Бог е [Този], който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.

Светът налага своите ценности и разбиране на цялото човечество от най-малолетните, до най-опитните възрастни. Мъдростта му е стремеж към висока позиция, власт, умения в манипулативен контрол, постигане на егоистични цели и забогатяване.

Примерът, който Исус ни даде е смирение пред Създателя и покорство пред Неговите служители и  слугуване един на друг. Ние се различаваме с начина, който живеем  като се снижаваме в плътта за да растем в духа. Покоряваме се не на своите възгледи и ценности, а на Святия Дух който ни води в святост и утъждествянане с Христос. Именно Божият Дух  е този, който променя нашата личност, като влага Божиите интересите и  разбиранията в сърцата ни.