Нови стъпки За да продължите новия живот с Бог:

1. Четете Библията редовно.
2. Молите се, както ви идва от сърцето
3. Намерете си църква наблизо.
4. Бъдете верни на обещанието си.

За духовен растеж искайте от нас книжки за основите на вярата.

Как ще отговорите?

Ако е „Не“ или „Незнам“ имам добри вести за вас. Бог ви обича и иска да знаете, че със сигурност имате възможност да бъдете в рая. Той ви обича и има план за вас.

Единствено греховете ви може да ви отделят от рая.

„защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава “ Библия – Римляни 3:23

„Защото заплатата на греха е смърт…“  – Римляни 6:23a

Радостна вест!

„…а Божият дар е вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ.“ – Римляни 6:23b

Днес Бог ви подарява вечен живот. Единствено трябва да го приемете.

Цената е платена!

Чрез милост Бог отвори път за да стигнете до вечния живот.

„Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът;“ – Йоан 14:6а Иисус, Божият син, направи мост над пропастта на греха, като умря вместо нас за нашите прегрешения.

Великата размяна.

За да бъдете свободни от всички грехове, нечистота, болести, немощ, болки, бедност, самота, страхове, срам и проклятие, Той прие всичко това на Себе си.

„Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. “ – Римляни 5:8

 

„ …Христос умря за греховете ни според Писанията, беше погребан, беше възкресен на третия ден… “ – 1. Коринтяни 15:3-4

Посетете църквите ни:

Франкфурт

Всяка Неделя 13:30 часа в сградата на „Stadtmission“, Lotztstr. 54, 65934 Frankfurt-Nied.

Офенбах

Всяка Неделя 17:30 часа в сградата на „Stadtmission“, Waldsrt. 36, 63065 Offenbach

Решете в сърцето си.

„Защото, ако изповядаш с устата си, че Иисус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце се вярва за оправдание, и с уста се прави изповед за спасение.“ – Римляни 10:9-10

 

Молете се сега.

Кажете на глас:

„Исусе, ела в сърцето ми. Вярвам, че умря заради моите грехове и възкръсна за да ми дадеш живот. Прости всичките ми грехове. Измий ме и ме очисти. Аз те приемам за мой Господ и Спасител. Вземи управлението на живота ми и ме направи такъв, какъвто искаш да съм. В името на Иисус, Амин “ Ако сте се молили от сърце, вече са ви изтрити всички грехове. Иисус влезе в сърцето ви и придобихте вечен живот, като станахте Божие дете.

От този момент сте нов човек пред очите на Бог и сте оправдани чрез вярата си.

„И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!“ – 2. Коринтяни 5:17