Кои сме ние?

Всеки човек заема своето място в едно семейство, група или общност. Осъзнаваме или не ставаме част в една мрежа на взаимоотношения, където искаме или не влияем на хората около нас. В моменти се оказва, че нашият гласт е важен при вземане на важни решения не само в родната земя, но и по чужди земи.
Интересно е, че при поглед от небето граничните очертания на държавите ги няма. Там откадето Бог ни гледа не съществуват прегради и ограничения и ние сме влиятелна единица в световната  мрежа.
Като деца на Създателя ние сме част от глобалната църква на Исус, където всеки един от нас има влияние и предопределена позиция от Бог. Наричаме се „брат“ и „сестра“ и не спираме само до там. Ние сме част от „Тялото Христово“. Всеки от нас има отговорност  в съдействие и запазване на здравето и най-добра функция на тялото.

 

 

И Сам Бог на мира да ви освети изцяло и да запази цялото ви същество – духа, душата и тялото – без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.Онзи, Който ви призовава, е верен и ще стори това.
1 Сол. 5:23-24