Islam Blog

Дебат с бивши мюсюлмани приели християнството.

Преди да погледнем през очилата на исляма, нека накратко да си спомним

 

 

 

Еф. 6:12

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните [места]“.

 

 

Преди всичко нека да прегледаме своите дълбини на сърцето за да преценим:

Дали воюваме?

Срещу кого воюваме?

 

 

Отговорите са често еднакви и предполагаеми.

 

 

За да бъде различна и непредсказуема тази тема нека погледнем и следните стихове.

 

 

Кол.3:7-10

„сред които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тези [неща]. Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал“…

 

 

Еф. 2:1-3

„И [съживи] вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите.

 

 

В 8-9 сих продължава:

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой.“

 

 

Йоан 3:16-17

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.“

 

 

И не на последно място думите изговорени от нашия Господ и Спасител в

 

 

Матей 5:45-46

„за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните. Защото, ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не правят ли това и бирниците?“

 

 

 

Щом Бог е толкова благ и милостив към нас и всички хора на земята, би трябвало и ние да изпитваме уважение и съчувствие, както към мюсюлманите така и към всички друг.  Ако ли не вероятно сме в борба не срещо Сатана, а срещо „житото в нивата“.

Не е по-важно нашето виждане, а как Бог вижда нещата, а ние го следваме.

Род, религия или вяра?

Мюсюлманинът често не прави разликата между род, религия и вяра. Род или религия? Няма значение дали е образован човек  или не, често те преплитат значението им. Когато приех Христа, често се затруднявах в обясненията си. Питаха ме:  „Вече българин ли стана?“. Имаше...

Мир вам!

Тук ще намерите списък с евангелските църкви и групи в Германия и Европа, богослужения, християнски песни, електронна библия за компютър. Адреси на пастори евангелисти и различни помощни материали за българи и турци християни за вярата в Исус...